• ca
  • en

Classificació de l’Oli d’oliva

Inici / Salut / Classificació de l’Oli d’oliva
a Salut

Dins dels olis d’oliva podem trobar:

– Oli d’Oliva Verge Extra: De gust excel·lent i considerat l’oli de màxima qualitat. Tots els olis d’oliva d’aquesta categoria es troben emparats sota la Denominació d’Origen. La Denominació d’origen protegida (DOP) són aquelles olives procedents d’una àrea geogràfica, on l’oli ha de ser elaborat i envasat. Està oficialment reconegut.

– Oli d’Oliva Verge: Obtingut mitjançant procediments mecànics o altres mitjans físics, en condicions que no produeixen cap alteració a l’Oli d’Oliva. Només hi ha hagut un procés de rentat de l’oliva, decantació, centrifugació i filtratge. Aquest és un procés natural que conserva el sabor, l’aroma i les vitamines.

– Oli d’Oliva: Aquest oli ha perdut la paraula “verge”, ja que ha passat per un procés d’elaboració el qual s’han utilitzat procediments químics i/o tèrmics. Aquest oli sense sabor ni gust està barrejat en un 10% ó 20% amb olis verges o verges extres i es comercialitzen amb els adjectius “suau”, “intens”, “light”, etc.

– D’altres com l’oli d’orujo i l’oli d’oliva lampante.

L’Oli d’Oliva Serraferran es troba dins de la categoria d’Oli d’Oliva Verge Extra, sota la denominació d’origen protegida, Oli de l’Empordà.

Text extret de la web www.spain.info i la web www.iloveaceite.comDentro de los aceites de oliva podemos encontrar:

–  Aceite de oliva virgen extra: De gusto excelente i considerado el aceite de máxima calidad. Todos los aceites de oliva de esta categoría se encuentran bajo la Denominación de Origen. La Denominación de origen protegida (DOP) son aquellas aceitunas procedentes de una área geográfica concreta, donde el aceite tiene que ser elaborado y envasado. Esta oficialmente reconocido.

– Aceite de oliva virgen: Obtenido principalmente por procedimientos mecánicos o otros medios físicos  en condiciones que no producen ninguna alteración al Aceite de oliva. Solo hay un proceso de lavado de la aceituna, decantación, centrifugación y filtro. Es un proceso natural que conserva el sabor, el aroma y las vitaminas.

– Aceite de oliva: Este aceite ha perdido la palabra “virgen”, ya que ha pasado por un proceso de elaboración en el qual se han utilizado procedimientos químicos y/o térmicos  Este aceite sin sabor ni gusto, esta mezclado en un 10 o 20% con aceites vírgenes o vírgenes extras y se comercializa con los adjetivos “suave”, “intenso”, “light”, etc.

– También existen otros aceites como el aceite de orujo y el aceite de oliva lampante.

El Aceite de oliva Serraferran se encuentra dentro de la categoria de Aceite de oliva virgen extra, sota la denominación de origen protegida, Aceite del Empordà.

Texto extraído de la web www.spain.info y la web www.iloveaceite.comOn peut trouver différentes classifications de l’huile d’olive:

– Huile d’olive vierge extra

– Huile d’olive vierge

– Huile d’olive

Orujo et Lampante huile

Serraferran est classé comme l’huile d’olive extra vierge avec les meilleures propriétés de santé et goût.

Plus informations: www.spain.info et www.iloveaceite.comWe can find different classification of olive oil:

– Extra virgin olive oil

– Virgin olive oil

– Olive oil

Orujo and Lampante oil

Serraferran is classified as Extra virgin olive oil with the best health properties and taste.

Information extract from www.spain.info  and www.iloveaceite.com

Entrades Recents